Legislație

Camera de Comerț Bilaterală România – Ucraina funcționează în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 2000 cu privire la asociaţii şi fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246 din 2005, denumită in continuare O.G. 26/2000, aprobată şi modificată prin Legea 276 din 27 noiembrie 2020

Link-uri utile:

 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234020